Kategori
Postim

Intervista ne emisionin Pasdite me rastin e simpoziumit dhe ekspozitës në Bibliotekën kombëtare të Kosovës te quajtur “Familjet Fisnike Në Kopërin Venedikas”.

Kategori
Postim
Kategori
Postim
Kategori
Postim
Kategori
Postim
Kategori
Postim
Kategori
Postim
Kategori
Postim

Libri Monumenta Albanica Justinopolitana ne PDF

Libri Monumenta Albanica Justinopolitana në Gjuhën Sllovene

Kategori
Postim

Shpluhrosja e Historisë shqiptare në Kopër

Kategori
Postim

Ditët të kulturës Shqiptare në Slloveni

Faktet historike për pranin e hershme të Shqiptarëve në Istër.