Monumenta Albanica Justinopolitana

Končno smo dočakali izid temeljne in pregledne knjige numenta Albanica Justinopolitana. Knjigo o Albancih v Istri Moskozi čas je napisal Peter Štoka, urednik naše revije Iliria. Navzočnost Albancev v Istri, zlasti v Kopru sega v daljno preteklost, o kateri vemo zelo malo. Kasneje so ti prihajali zlasti zaradi turškega zavojevanja Albanije po Skenderbegovi smrti. Največkrat so v pisnih dokumentih in v kamnu zabeleženi grofje, zavedati pa se moramo, da so z velikaši prihajali navadni ljudje, zlasti kmetovalci in raznovrstni obrtniki, celo umetniki. Istrski pisatelj Fulvio Tomizza je v romanu Boljše življenje zabeležil takšen dragocen spomin svojega prapradeda. V 17. stoletju je glavar Žoržij Radovan z družino na bragocu prebegnil pred turško invazijo iz Albanije. Številna družina se je izkrcala v Umagu ter se nastanila v Juricanih, poimenovanih po njem, ker so prišleki našli divji bezeg, habat, znanilca dobre zemlje.