Rreth nesh

Shoqata kulturore ILIRIA është themeluar në vitin 1998. Shoqata funkcionon në bregdetin Slloven. Gjatë kesaj kohe, shoqata ka ndërmarrë shumë aktivitete të ndryshme, shume akcione humanitare si pershembull: gjatë viteve te 90 ka ndihmuar arsimin në Kosovë (3%), mandej shuma të mëdha të hollash kemi mbledhur gjatë luftes së fundit qlirimtare në Kosovë. Shoqata numëron një numër të madh të antarëve.

Në kuadër të shoqates veprojnë këto sekcione:
  • letrarë
  • muzikorë
  • dramaturg
  • sportivë
  • informativë